Home » 2021 » September

แผนการรวย !! …ฉบับมนุษย์เงินเดือน

ถ้าคุณอยากเป็นพนักงานประจำที่ค่อนข้างจะมั่งคั่งร่ำรวย ซึ่งมันก็เป็นไปได้ยากและก็เป็นไปได้เช่นกัน ซึ่งคุณจะต้องมีลักษณะที่สำคัญดังนี้
Continue reading

แชร์ลูกโซ่ คืออะไร- เราจะรู้ได้ไงว่าอันไหนคือแชร์ลูกโซ่

เมื่อ 2 ปีที่แล้วมีคนรู้จักของผมมาชวนให้ไปลงทุนได้เงินตรากองทุนแห่งหนึ่ง โดยมีรายละเอียดว่าเมื่อลงทุนแล้วจะการันตีผลตอบแทนอย่างน้อยเดือนละ 6% ของเงินลงทุนโดยที่เราไม่ต้องทำอะไรเลยแถมเมื่อชวนคนอื่นมาลงทุนก็จะยิ่งได้ผลตอบแทนเพิ่มขึ้นด้วย พอฟังรายละเอียดจบผมก็รู้สึกคุ้นเคยเรื่องราวแบบนี้ว่าอาจจะเป็นแชร์ลูกโซ่หรือเปล่า
Continue reading