Home » Archive by category อสังหา

พรีเซ็นท์แนวความคิดบ้านมือสอง

เมื่อพวกเราระลึกถึงบ้านมือสอง พวกเราชอบรำลึกถึงบ้านที่คนอื่นๆใช้แล้วขายหรือชูให้ แม้กระนั้นแล้วบ้านที่มิได้ใช้เลยล่ะ? แล้วบ้านที่ยังมิได้สร้างล่ะ? ในตอนไม่กี่ปีที่ล่วงเลยไป มีทิศทางมากขึ้นของบ้าน “มือสอง” ซึ่งในความเป็นจริงแล้วไม่ใช่บ้านมือสองเลย บ้านกลุ่มนี้เป็นบ้านที่สร้างไว้ล่วงหน้าซึ่งมิได้ใช้งานมาเป็นระยะเวลาหนึ่ง บางเวลาบางทีอาจนานถึงหนึ่งปีหรือมากยิ่งกว่านั้น
Continue reading